در بسیاری از موارد بیماران جهت جراحی زیبایی شکم ترس و واهمه دارند .مقاله زیر می تواند شما را در این امر راهنمایی کند و با حداقل ترس می توانید جراحی زیبایی شکم انجام دهید .جراحی زیبایی شکمدر روش لیپولیز شکم چربی ها به همراه کشیدن پوست از بین خواهد رفت . این روش که لیپوساکشن پیشرفته نامیده می شود و در افرادی مورد استفاده قرار می گیرد که با انجام تمام حرکات ورزشی و یا رژیم و تغذیه نتوانسته اند چربی ها را از بین ببرند و می خاهند با این روش ظاهری مناسب و متناسب با سایر اندام خود داشته باشند .

لیپولیز در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد ؟


این روش برای از بین بردن چربی هایی مالنند چربی پهلوها , چربی ران و شکم , جربی در ناحیه دست وچانه و یا باسن مورد استفاده قرر می گیرد .این روش لیزر که دارای ابزار نوک تیز می باشد و به وسیله آن چربی ها برداشته خواهد شد .عوارض لیپولیز شکم


عوارضی که در لیپوساکشن شکم برای جراحی زیبایی شکم وجود دارد در لیپولیز شکم نیز وجودذ خواهد داشت اما به میزان کمتر .
عوارض لیپولیز شکم شامل : تورم در ناحیه لیپولیز و خونمردگی که امری عادی در بیماران مورد جراحی زیبایی شکم می باشد که میزان تورم در این ناحیه به وسعت جراحی بستگی دارد .یکی از راه حل ها برای رفع آن استفاده از گن مخصوص بعد از جراحی زیبایی شکم می باشد که باعث خواهد شد ودر ناحیه شکم فشار وارد شود و بعد از اتمام ده روز تورم از بین خواهد رفت . , تجمع مایع و سروما که با استفاده از گن از بین می رود که در این موارد ممکن است فرد احساس اضافه وزن داشته باشد که تا روز سوم عمل از بین خواهد رفت . و در برخی از موارد بعد از لیپولیز شکم ممکن است چربی ها برگردند .برگشت چربی ها بدین معنی نیست که چربی های خارج شده باز می گردد . به این معنی است که پس از جراحی زیبایی شکم بیمار تا شش ماه باید وزن ثابت داشته باشد تا دچار اضافه وزنو چاقی نگردد.

منبع :
لیپولیز شکم چه عوارضی به دنبال دارد؟