عن اْبی هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جددوا ایمانکم قیل یا رسول الله کیف نجدد ایماننا قال فاکثروا من قول لا اله الا الله ( طبرانی ) ترجمه: ابوهریره روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید تجدید ایمان کنید یعنی ایمانتان را تازه کنید عرض کردند ای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم چگونه ایمانمان را تازه کنیم فرمود که لا اله الا الله را زیاد بخوانید