عن ابی موسی رضی الله عنه قال قال النبی صلی الله علیه و آله وسلم مثل الذی یذکر ربه و الذی لا یذکر ربه مثل الحی و المیت ( متفق علیه ) ترجمه: از حضرت ابو موسی مروی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: فردی که ذکر خدا می کند و کسی که ذکر خدا نمی کند مثال آن دو نفر مانند زنده و مرده است که ذکر کننده زنده است و ذکر نه کننده مرده است