عن عبدالله بن بسر اًن رجلا قال یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان شرایع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشی استن به قال لایزال لسانک رطبا من ذکر الله (ترمذی ) ترجمه: حضرت عبدالله بن بسر روایت می کند که فردی نزد رسول خدا صلی الله علیه آله و سلم عرض کرد یا رسول الله احکام شریعت بسیاراند مرا چنین چیزی بفرمایید که آن را همیشه انجام بدهم رسول خدا صلی الله علیه و ۀه وسلم فرمود: از ذکر خدا مرتب رطب اللسان باش