و ما شما را به چیزی از (قبیل ) ترس ( از دشمن ) و گرسنگی ( به وسیله ی قحطی ) و نقص در اموال ( چون تنگدستی ) و نقص در نفس ( چون قتل و مرگ و بیماری ) و نقص در محصولات ( به هنگام نیاز مندی ها ) می آزماییم ( تا مشخص گردد که آیا بر این مشکلات شکیبایی می ورزید یا خیر؟ ) و شکیبایان ( بر بلایا ) را ( به بهشت ) بشارت ده ۱۵۶