ای کسانی که ایمان آورده اید َ از نماز و از صبر ( در طاعت و شکیبایی در برابر حوادث ) طلب یاری کنید زیرا خداوند همراه ( و یاور ) شکیبایان و صابران است. ۱۵۳ ( این آیه در خصوص روز بد نازل شد . در این روز چندین نفر از صحابه کشته شدند و مردم می گفتند: فلانی و فلانی کشته شدند و از نعمت های دنیا محروم ماندند. خداوند این آیت فرو فرستاد: ) و به کسانی که در راه خدا کشته می شوند َ نگویید که مرده اند بلکه زنده اند ( و روح های آنان در بهشت در طیران است ) اما شما نمی فهمید ۱۵۴
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید: ان ارواح الشهداء فی اجواف طیر خضر تسرح فی ثمار الجنة و تشرب من انهارها و تاْوی بالیل الی قنادیل من نور معلقة بالعرش ؛ ارواح شهیدان در چینه دان پرندگان سبز رنگند که در میان میوه های بهشتی سیر و شادی می کنند و از رودهای آن می نوشند و شب بر قندیل های آویزان از عرش آواز می خوانند ( ابن کثیر ۳۶۳/۱ )