عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم والذی نفسی بیده لوجییء بالسموات و الارض و من فیهن و ما بینهن و وما تحتهن فی کفة المیزان و وضعت شهادة ان لا اله الالله فی الکفة الاخری لرجحت بهن ( مجمع االزواید ) ترجمه : ابن عباس روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید : سوگند به ذاتی که جانم دست اوست اگر تمام آسمان ها و زمین و هر آن چه در بین آنها ست و هر آن چه زیر آنها ست اگر همه در یک کفه ترازو نهاده شوند و گواهی لا اله الاالله در جانب دیگر َ پس همان گواهی در وزن بیشتر خواهد بود