و نماز را به پای دارید و استوار گیرید و زکات مال خود را بدهید و هر آن چه ( از طاعت و صله و صدقه که قبل از مرگ انجام داده اید و ) از پیش فرستاده اید ِ ثواب آن را ( در آخرت ) نزد خدای خویش خواهید یافت ( این بدان معنی است که ) خداوند بر همه چیز شما بینا و آگاه است ۱۱۰ و یهود و نصاری گفتند: کسی به غیر از ما به بهشت وارد نمی شود ( خداوند در جواب آنالن فرمود: این گفته تنها آرزوهای باطل آنان است ( ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم به آنان ) بگو: اگر راست می گویید ِ حجت و برهان را بیاورید ( یهود مدینه و نصاری نجران در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم با هم مناظره می کردند و هر یک پیروان دین خود را مخصوص بهشت می دانستند تا این آیه نازل شد ) ۱۱۱