آیا می خواهید از رسول خویش صلی الله علیه و آله وسلم چیزی را درخواست کنید که قبلا ( از جانب بنی اسراییل ) از موسی خواسته شد؟ و قدر مسلم هر کس ایمانش را به کفر تغییر دهد ِ راه خود را گم کرده است ۱۰۸