اگر که ایشان ( یهود ) ( به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن ) ایمان می آوردند و پرهیزکاری می کردند ( وترک معصیت و سحر می گفتند ِ قطعا پاداش می گرفتند ) بدون شک پاداشی که از جانب خدا باشد ِ بهتر است ۰ ( از آن چیزی که نفس خود را به آن فروختند اما) اگر می دانستند ( که ایمان بهتر از آن چیزی است که برای خود برگزیده و ترجیح داده اند ) ۱۰۳