عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماعمل آدمی عملا انجی له من غذاب القبر من ذکر الله (ترمذی ) ترجمه :معاذ بن جبل روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود هیچ عمل آدم نجات دهنده تر از عذاب قبر از ذکر الله نیست