عن ابی هریرة وابی سعید رضی اللله عنهما انهما شهداعلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انه قال لایقعد قوم یذکرون الله الا حفتهم الملاءکة وغشیهم الرحمة و نزلت علیهم السکینةو ذکرهم الله فیمن عنده رواه مسلم و الترمذی ترجمه: ابوهریره و ابو سعید هردو روایت می کنند که ما از پیامبر صلی الله عیه و آله وسلم شنیدیم که فرمودند هر قشری که در ذکر الله مشغول باشد ِ فرشتگان ان قشر را از همه اطراف احاطه می کنند و رحمت آنان را می پوشاند و آرامش برایشان نازل می شود و الله تعالی در مجلس خود از انان به طور افتخار یاد می کند