عن عبدالله بن بسر اْن رجلا قال یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ان شرایْع الاسلام قد کثرت علی فا خبرنی بشی استن به قال لایزال لسانک رطبا من ذکر الله رواه الترمذی و ابن حبان ترجمه:عبذالله بن بسر روایت می کند که مردی به رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم گفت احکام شریعت بسیار است مرا چیزی چنین بفرمایید که ان را مشغله خویش سازم پیامبر فرمود از ذکر خدا هر وقت رطب اللسان باش یعنی همیشه در ذکر و یاد خدا خودت را مشغول کن