و پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم می گوید:قوم من این قرآن را رها ساختند ۳۰(الله تعالی می فرماید و (ای محمد صلی الله علیه آله وسلم )این گونه (که برای تو دشمنانی از مشرکان قومت قرار دادیم )پس شکیبایی ورز همان گونه که آنان صبر کردند )و همین کافی است که خداوند هدایت گر و یاری دهنده ی تو (در مقابل دشمنان )باشد ۳۱و کافران گفتند :چرا قرآن (مانند تورات و انجیل وزبور )یکجا به سوی او نازل نشده است؟(الله تعالی می فرماید :ما قرآن را )این گونه (بخش بخش و جدا جدا فرو می فرستیم )تا قلب تورا (ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم )بدان استوار گردانیم و آن را به تدریج یکی پس از دیگری نازل کردیم (تا آن را به آسانی فهم کرده و به خاطر بسپاری ۳۲