و روزی است که مشرک دست های خود را (به نشانه های حسرت و ندامت )به دندان می گزد و می گوید:ای کاش همراه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم راهی (به سوی هدایت )بر می گرفتم ۲۷ای وای برمن (خود را هلاک کردم )کاش فلانی را به دوستی نگرفته بودم ۲۸او (شیطان )من را از قرآن پس از دست یابی به آن گمراه گردانید (الله تعالی می فرماید )شیطان همواره خوارکننده ی انسان(کافر)است (به این معنی که بعد از گمراه ساختن انسان َاو را ترک کرده و از او بیزاری می جوید ۲۹