و برای ایشان در آن (بهشت )هر آن چه بخواهند فراهم است و جاودان در آن می مانند این وعده ای است از جانب پروردگارت (که به موْمنان داده است )وعده ای خواسته شده (از جانب مومنان )۱۶و روزی که (خداوند )آنان (مشرکان )را همراه با آن چه از غیر خدا (چون فرشتگان و عیسی و عزیر وجن وغیر ایشان که)پرستش می کنند گرد هم می آوردو محشور می دارد .پس( خداوند برای اثبات حجت بر پرستش کنندگان خطاب به پرستیده شدگان ومعبودان دروغین )می گوید:آیا شما بندگان من را گمراه ساختید (وآنان را در ورطه ی هلاکت افکندید وبه آنان امر نمودید که شما را بپرستند )یا آنان خود راه گمراهی را برگزیدند ؟۱۸