با عرض سلام
لطفا درباره مبلغ و نحوه مصرف صدقه فطر یا فطریه توضیح دهید.