حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت می کند که حضرت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید خداوند متعال به سبب این کتاب یعنی قرآن اقوام را بلند مرتبه می کند واقوام دیگر را پست می کند
منظور آن است که کسانی که ایمان می آورند وبه قرآن عمل می کنند خداوند آنها را در دنیا وآخرت عزت می بخشد وکسانی که برآن عمل نمی کنند خداوند آنها را پست می کند عن عمر بن خطاب رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین صحیح مسلم