با سلام
درباره زندگینامه حضرت خالدبن ولید(رض) توضیح بفرمائید.