نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوع: خوارج

 1. Top | #1
  ahmad

  خوارج

  با سلام
  درباره تاریخچه خوارج و عقاید آنها توضیح بفرمایید.

 2. Top | #2

  تاریخ عضویت
  Aug 2016
  عنوان کاربر
  Administrator
  ميانگين پست در روز
  0.35
  نوشته ها
  393
  خوارج جمع خارجی به معنای خروج کننده وشورشی است .خارجی به دو معنای عام وخاص به کار می رود .معنای عام آن بر کسی اطلاق می شود که علیه امام بر حق ومورد قبول مسلمانها شورش کند .اما خوارج درمعنای خاص به کسانی گفته می شود که در جنگ صفین در اعتراض به حکمیت درمقابل حضرت علی رضی الله عنه شورش کردند وبا او جنگیدند وسپس کار خود را با آرایی مانند کافر بودن گناهکار ووجوب جنگ با کافر توجیه کردند .به این گروه مارقین نیز گفته می شود که این واژه به معنای خوارج است .ظاهرا دلیل این نامگذاری حدیثی از پیامبر (ص)است که در آن حضرت در مورد شخصی که به نحوه تقسیم غنایم توسط پیامبر اعتراض کرده بود وکار پیامبرراغیر عادلانه دانسته بود ِفرمود :از نژاد این مرد گروهی پدید می آید که یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیة؛از دین خارج می شوند همان گونه که تیر از کمان خارج می گردد
  خوارج ومارقین القابی هستند که مخالفان به آنها داده اند .خوارج خود را شراة که شاری به معنای فروشنده است می خواندند ومعتقد بودند که جان خویش را برای خداوآخرت می فروشند ودر این مورد به آیه ومن الناس من یشری نفسه ابتغاءمرضات الله استدلال می کردند .
  عقاید مشترک خوارج
  الف)مسایْلی که به ایمان وکفر مربوط می شوند .همه خوارج مرتکب کبیره راکافر می دانستند .این مورد اعتقادی دارای لوازم بسیار مهم کلامی است که معمولا در زمانهای بعدی تبیین وتفسیر شده اند .این لوازم عبارتند از :
  ۱-عمل جزءایمان وداخل در ایمان است
  ۲-میان کفر وایمان منزلتی قرارندارد .بنابر این هر انسانی یامومن است یا کافر
  ۳-ایمان دارای درجات گونا گون است ودرجات ایمان به چگونگی اعمال بستگی دارد
  ۴-چون عمل جزءایمان است پس هرعملی که با ایمان منافات داشته باشد خروج از دایره ایمان می شود وازنظر خوارج گناه کبیره عملی است که باایمان منافات دارد وموجب کفر است
  ۵-مرتکب گناه کبیره چون کافراست عذاب اخروی اش ابدی است
  ب)مواردی که مسقیما به ایمان وکفر مربوط نمی شوند .مهمترین این آراعبارت اند از:
  ۱-امر به معروف ونهی از منکر درهمه درجات واجب است حتی اگر به قتال بیانجامد
  ۲-خروج وجنگ با حاکم ظالم واجب است
  ۳-تحکیم وپذیرش داوری غیر خدا حرام است
  ۴-در صورتی که وجود امام ضروری باشد او با انتخاب آزادانه همه مسلمین تعیین می شود وحکومتش تازمانی که برطبق عدل وشرع عمل می کند ودچار خطا نشود ادامه خواهد داشت
  ۵-امامت وخلافت از غیر قریش نیز رواست
  ۶-آنها حضرت علی ِعثمان ِطلحه ِزبیرِعایشه ِوهمه خلفای بنی امیه وبنی عباس را کافر می دانند
  فرقه های خوارج
  خوارج به ده ها فرقه منشعب شده اند ودرباره ی تعیین فرقه های اصلی آنها اختلاف نظر وجود دارد در اینجا پنج فرقه که به نظر می رسد از ذیگران مهمتربوده وبقیه فرقه ها ازآنها انشعاب یافته اندمطرح می شوند
  ۱-محکمةالاولی :اینان همان گروهی هستند که درجنگ صفین در مقابل حضرت علی رضی االله عنه قرار گرفتند وچون حکمیت را انکار کردند وشعارشان لاحکم الا لله بوده به آنها محکمة گویند وچون نخستین گروهی بودند که چنین اعتقادی داشتند محکمةالاولی نامیده می شوند به این گروه از آن رو که در حرورا یکی از قرای کوفه اجتماع کردند حروریه نیز می گویند
  محکمه تحکیم انسانها را گناه وهر گونه گناه را باعث کفر می دانند آنان وجود امام وحاکم را واجب نمی دانند ومعتقدند که آزاد بودن وقریشی بودن از شرایط امام نیست .نخستین کسی که از سوی این گروه به امامت ورهبری برگزیده شد عبدالله بن وهب الراسبی بود محکمه پس از انتخاب وی از حروراءبه نهروان رفتند ودر این مسیر به قتل وغارت مسلمانها پرداختند .حضرت علی کرم الله وجهه در حروراءونیز نهروان با آنها احتجاج کرد وشبهاتشان راپاسخ داد .پس از سخنان صریح حضرت علی درنهروان هشت هزار تن توبه کردند وبقیه که چهار هزارتن بودند به رهبری عبدالله بن وهب آماده جنگ با حضرت علی شدند. سپاه حضرت علی همه این افراد را به هلاکت رساندند وتنها نه تن از آنها باقی ماندند که به نواحی مختلفی چون یمن وعمان متواری شدند ودر آن نواحی به ترویج آرا وعقاید خود پرداختند .در زمان حضرت معاویه ودیگر حاکمان بنی امیه گروههایی با تفکرات محکمه نخستین بر حاکمان بنی امیه خروج کردند .این قیامها ادامه داشت تا اینکه نخستین انشعاب در میان خوارج رخ داد وارارقه پدید آمد
  ۲-ازارقه :این گروه پیروان ابوراشد نافع بن الازرق (م۶۵هجری )هستند .نافع نخستین کسی بود که با ابداع برخی آرای خاص باعث تفرقه وانشعاب در میان خوارج گردید در این گروه به تدریج عقایدی پیداشد که به سختی وجانب افراط می گرایید .عمده ترین معتقدات این گروه عبارت است از:
  ۱-ازارقه مخالفان خود را مشرک وکافر می دانستند در حالی که خوارج اولیه آنان را تنها کافر می پنداشتند
  ۲-قاعدین خوارج یعنی آن دسته از خوارج که همراه ازارقه جنگ نمی کردند کافر ومشرک هستند
  ۳-اطفال مخالفان ازراقه نیز مشرکند
  ۴-کشتن مخالفان ازارقه وزنان واطفال آنها مباح است
  ۵- همه ی مشرکان از جمله اطفال تا ابد درآتش جهنم خواهند ماند
  ۶-انجام هر گناهی اعم از گناه کبیره یا صغیره باعث کفر وشرک می شود
  ۷-خداوند می تواند کسی را به پیامبری برگزیند که قبل از نبوت کافر بوده ویا پس از نبوت کافر خواهد شد
  ۳-نجدات یا نجدیه :این فرقه پیروان نجدة بن عامر حنفی (م۶۹هجری )به شمار می روند در ابتدا نجدة ابن عامر باسپاه خویش در یمامه قصد پیوستن به سپاه خوارج بصره به رهبری نافع بن ازرق را داشت .در این میان نافع آرای خاص خود را ابراز کرد وقاعدین خوارج را مانند دیگر مسلمانها کافر ومشرک دانست وقتل آنها وزنان وفرزندانشان را مباح شمرد .پس از این واقعه گروهی از یاران نافع از او جدا شدند وبه سمت یمامه حرکت کردند .نجده بن عامر به استقبال آنها شتافت واز آرای جدید نافع آگاه شد وبا او مخالفت ورزید .سپس گروه انشعابی ازراقه به همراه خوارج یمامه با نجده بن عامر بیعت کردند وبدین ترتیب نجدات متولد گشتند این گروه به عاذریه نیز معروف اند زیرا ویژگی اعتقادی آنها این است که جاهل به فروع دین را معذور می دانند آرای این فرقه :
  ۱-اگر کسی گناه کوچکی انجام داد وبر آن اصرار ورزید وآن را تکرار کرد مشرک است ولی اگر کسی مرتکب گناهان بزرگی چون زنا ِسرقت وشرب خمر گردید وبر آن اصرار نکرد مسلمان است .بنابر این تنها گناهانی که شخص برآنها اصرار ورزد موجب کفر وشرک است
  ۲-مردم وجامعه نیازی به رهبری ندارند وفقط لازم است انصاف را رعایت کنند واگر این کار به وجود رهبری وحاکم توقف پیداکرد تعیین رهبری لازم است
  ۳-قتل اطفال مخالفان جایز نیست
  ۴-قاعدین خوارج معذورند
  ۴- صفریه :به پیروان زیاد بن الاصفر گفته می شود .اشعری معتقد است که فرقه های اصلی خوارج چهار فرقه ازارقه ِاباضیه ّنجدیه وصفریه هستند وبقیه فرقه ها از صفریه منشعب شده اند . این گروه کشتن اطفال وزنان مخالفان خود را جایز نمی دانند .درباره ی کافر ومشرک بودن گناه کار سه نظریه در میان این گروه پدید آمد وباعث پیدایش سه فرقه فرعی گردید
  ۵-اباضیه :بنیانگذار این فرقه عبدالله بن اباض (م۸۶ه.ق)است برخی برآن اند که عبدالله رهبر سیاسی این گروه بوده است ورهبری علمی ودینی بر عهده جابر بن زید العمانی می باشد .عبدالله نخست با نافع بن ازرق همراهی می کرد اما پس از مطلع شدن ازآرای افراطی نافع از او جداشدند .عبدالله درزمان مروان بن محمد خروج کرد وسپاه مروان در محلی به نام تباله با او جنگید .جابر بن زید از سران اباضیه در بصره به تقویت مبانی فکری خوارج وتربیت شاگرد واعزام مبلغ اشتغال داشت وحاکمان عمان اغلب ازهمین طایفه برگزیده می شدند وخاندان سلطنتی کنونی عمان نیز اباضی واز همین قبیله اند .اباضیه معتدل ترین فرقه خوارج وتنها فرقه باقیمانده از آنان هستند که امروزه در کشور عمان ومناطقی از شمال آفریقا حضور دارند خاندان سلطنتی کنونی عمان نیز اباضی هسنتد
  شهرستانی مهمترین عقاید اباضیه را در خصوص ایمان وکفربه این شرح می نگارد :
  ۱-مرتکبین کبیره مومن نیستند ؛بلکه کافرند
  ۲-کفرمرتکبین کبیره از نوع کفر نعمت است نه کفر ملت ودین
  ۳-مرتکبین کبیره موحدند نه مشرک زیرا خدای یکتارا قبول دارند
  ۴-مناکحه وموارثه با مرتکبین کبیره جایز است وقتل آنها جایز نیست مگر اینکه جنگی در میان باشد
  آشنایی با فرق ومذاهب اسلامی مولف رضا برنجکار ص۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-به نقل از الملل والنحل ج۱ص۱۱۵-۱۱۷-۱۲۰-۱۲۲--۱۳۴-۱۳۵

 3. Top | #3
  admin2
  خوارج مولود بی ادبی هست رئس ورئیس ایشان ذو الخویصره بود که به محضرجناب رسول خدا صلی الله علیه وسلم بی ادبی کرد وگستاخانه به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم گفت ای محمد عدالت کن
  وامیر المؤمنین سید نا عمر ابن الخطاب رض فرمود یا رسول الله اجازه فرمائید تا سر این منافق را قطع کنم پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود درآخرالزمان قومی ظهوروخروج می کند به تحقیق این فرد جزوآنها محسوب میشود آنها جوانان کم سن وبی عقل است صحبت وحرف شان احادیث من است
  قرآن می خواند درحالی که قرآن از حنجره شان تجاوز نمی کند
  از دین چنان فرار می کند مانند تیر ازهدف
  وخوارج قاتلین حضرت عثمان رض بوده
  ونیز امیر المؤمنین سیدنا علی رض بتوسط عبد الرحمان ابن منجم خارجی به شهادت رسید
  بیان عقائد خوارج
  خوارج خداوند را جسم می دانند
  ومنکر شفاعت هست
  ومنکر توسل هست
  ومرتکب کبیره را کافر می دانند
  وندابه یارسول الله را شرک میداندد
  وتقلید یکی از ائمه را شرک می دانند
  وبه غیر ازفرقه وگروه خود همه مسلمین را مشرک می دانند ومرگ شان را مباح می دانند
  واموال مسلمین را برای خود حلال وغنیمت می دانند ووهابی وسلفی که هردو یک فرقه وگروه هست وجزو تابعین محمد ابن عبدالوهاب نجدی است یک فرقه ازخوارج است
  ودرردالمحتار ج۳ کتاب البغات چنین آمده (محمد ابن عبد الوهاب خارجی )
  علامه شامی رهبر سلفی ها ووهابی هارا خارجی گفته
  وخوارجی که سلفی ها جزو آنهاست نه سنی هست ونه شیعه
  وسنی یعنی اهل سنت به پیروان ابو الحسنی اشعری وابو منصور ماتریدیه گفته میشود چنانچه علامه سعد الدین تفتازانی در شرح عقائد النسفی فرموده وعلامه رومی فرموده که اهل السنة والجماعة در خراسان وعراق وشام اشعری هست واهل سنت والجماعة دردیار ماوراءالنهر ماتریدیه هست که درعقائد ازابی منصور ماتریدی پیروی می کند وابو منصور ماتریدی شاگرد ابی نصر عباس است وابی نصر شاگرد ابی بکرة الجرجانی هست وابو بکر جرجانی شاگرد امام محمد شیبانی هست وماترید ازقری سمر قند هست
  وخوارج را پیامبر ص معرفی کرده (عن شریک ابن شهاب قال کنت اتمنی ان القی رجلاً من اصحاب النبی ص اسئله عن الخوارج فلقیت ابابرزة فی یوم عید فی نفر من الصحابة فقلت له هل سمعت رسول الله ص یذکر الخوارج قال نعم سمعت رسول الله ص بأذنی ورئیته بعینی اتی رسول الله ص بمال فقسمه فأعطی من عن یمینه ومن عن شماله ولم یعط من ورائه فقام رجل من ورائه فقال یامحمد ماعدلت فی القسمة رجل اسود مطموم الشعر ثوبان البیضان فغضب رسول الله ص غضباً شدیداً وقال والله لاتجدون بعدی رجلاً هو اعدل منی ثم قال یخرج فی آخر الزمان قوم کأن هذا منهم یقرئون القرآن لا یجاوز تراقیهم یمرقون من الاسلان کما یمرق السهم من الرمیة سیماهم التحلیق لایزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الد جال فأذا لقیتموهم هم شر الخلق والخلیقة رواه النسائی مشکات ص ۳۰۹
  وابو امامه می فر مایند که خوارج کلاب النار است وبه ابو امامه گفته میشود که تو این سخن را ازرسول الله ص شنیده ئی ابو امامه گفت اگر من یک بار دوبا وسه بار تاهفت بار شمارید نمی شنیدم من به شما این حدیث را روایة نمی کردم روا ه الترمذی وابن ماجه وقال الترمذی هذا حدیث حسن مشکات ص ۳۰۹
  وعن انس بن مالک عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال سیکون فی امتی اختلاف وفرقة قوم یحسنون القیل ویسیئون الفعل یقرئون القرآن لا یجاوز تراقیهم یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیة لایرجعون حتی یرتد السهم علی فوقه هم شر الخلق والخلیقه طوبی لمن قتلهم وقتلوه یدعون الی کتاب الله ولیسو منا فی شیئ من قاتلهم کان اولی بالله منهم قالو یارسول الله ص ما سیماهم قال التحلیق رواه مسلم
  وعن علی رض قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول سیخرج قوم فی آخر الزمان حدث الاسنان سفهاء الاحلام یقولون من خیر قول البریة لایجاوز ایمانهم حناجرهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیة فاینما لقیتموهم فاقتلوهم فان فی قتلهم اجر لمن قتلهم یوم القیامة متفق علیه مشکات ص ۳۰۷

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وی بی ایران محفوظ می باشد .
قدرت گرفته از ویبولتین 4.2
سایت وی بی ایران با عنوان نخستین مرجع "رایگان" ویبولتین در ایران خدمات رسانی خود را در سال 1388 آغاز کرد . از لحظه تولد تاکنون وی بی ایران همواره سعی در بکارگیری شیوه های مدیریتی جدید و خدمات نوین داشته است . وی بی ایران مفتخر است که توسط هاست ایران میزبانی میشود.