نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: خليل الله از درون آتش نمرود تا چشمه زمزم

 1. Top | #1
  ghader

  خليل الله از درون آتش نمرود تا چشمه زمزم

  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (البقرة / 258)
  آيا باخبری از کسی که با ابراهيه در باره(الوهيت ويگانگی)پروردگارش راه مجادله وستيز در پيش گرفت،بدان علت که خداوند بدو حکومت وشاهی داده بود،هنگامی که ابراهيم گفت:پروردگار من کسی است که زنده ميگرداند وميميراند. او گفت: من(با عفو وکشتن)زنده ميگردانم وميميرانم . ابراهيم عليه السلام گفت: خداوند خورشيد را از خاور بيرون می آورد تو اگر قدرت داری از باخترش در آر. پس آن مرد کافر واماند ومبهوت شد. وخداوند مردم ستمکار را هدايت نميکند.

  نمرود همه چيز داشت،جز خدايی خواست اين را نيز داشته باشد. خود را خدا خواند وچابلوسانش ادعای او را پذيرفتند و خدا ناميدندش. سطوت نمرود در برابر چشم های ابراهيم بی ارزش بود واو را مثل بت های ديگر زشت وقبيح می پنداشت چرا که اين چرخ وفلک را آفريننده وپرورديگاری است بزرگ وتوانا. ابراهيم پدر خود ومردم را به ترک بت پرستی دعوت کرد وبت ها را شکست نمرود به خشم آمد وابراهيم با نمرود ستيزه نمود. ابراهيم به نمرود گفت: خدای من خورشيد را از خاور بيرون می آورد تو اگر قدرت داری از باخترش در آر. نمرود ابراهيم را به زندان افگند،سپس دستور داد او را در آتش افگند. صدای ضجه وغريو مردم بلند شد.

  در آن حال ابراهيم ميان آتش،بهشت را با پرندگان آبی وطلايی وجوی های لاجوردی وسبز آن تماشاکرد.

  در ميان شعله های فراری آتش فرشته آسمانی را ديد.

  فرشته به وی گفت،ابراهيم آيا نيازی داری؟

  ابراهيم عليه السلام پاسخ داد: به تو؟ نه.

  فرشته گفت: به خدا چطور؟

  ابراهيم عليه السلام گفت: خدا در چنين حالی خود،مرامی بيند وگفتگوهای دل ونياز های نا گفته مرا می شنود. مردم تماشا چی در اضطراب ونگرانی ماندند. ولی چيزی نگذشت که ابراهيم عليه السلام از سوی ديگر آتش بيرون آمد،فرياد شادمانی از دل مردم بر خاست." خدا آتش را بر ابراهيم عليه السلام سرد کرد وفرمان داد که اورا نسوزاند، فقط به وی نور دهد."

  گفتند در آن روز تمام آتشها ی روی زمين سرد شد وخاموش شد،والله أعلم.

  مرد نمرود در اعماق دل،ترس مبهم واحترام بسيار به ابراهيم عليه السلام پيدا کرد. از در آتشی باوی در آمد. ابراهيم را نوازش کرد وبا خانواده اش وبا هر آنکه به آيين او گرويده بودند،از بابل بيرون کرد.

  ابراهيم عليه السلام به سوی شام (سوريه)وفلسطين رهسپار گرديد. از آنجا به مصر رفت. گل سپيد زيبايی ساره،زن ابراهيم،دل مصريهای سبزه را ربود. فرعون سر آمد دلباختگان او شد . او را به بارگاه خود طلبيد. با او گفت وشنيدکرد.

  فرعون ساره را با احترام وعطايا يی زيادی آزاد ساخت دختر جوانی هم به نام هاجر به وی هديه کرد. ساره شادمان شد وچه بسا رنجها که در شادمانيها پنهان است. ابراهيم عليه السلام به فلسطين باز گشت زن زيبا،دارايی فراوان وراه روشنی در پيش داشت ليک هر چه شخص دارد باز به دنبال چيز هايی می رود که ندارد،همانها نزدش عزيزتر است. ابراهيم درد مند شد که چرا فرزندی ندارد. اما به ساره همان روز زناشويی قول داده بود برايش رقيبی نياورد.

  ساره دلش بر ابراهيم عليه السلام هشتادوشش ساله سوخت،هاجر کنيز مصری خود را به وی داد، مطمئن بود که فرزندی از او نمی شود ،اما هاجر آبستن شد. اسماعيل را به دنيا آورد.

  شعله شادمانی و.. ،يکی بر ابراهيم وديگری بر ساره افتاد . ساره رشک تندی برد خدا به ابراهيم فرمان داد دل ساره را نشکند. ابراهيم عليه السلام چاره در اين ديد که هاجر واسماعيل را از جلو ديدگان او دور سازد. آنها را با خود به عربستان برد. از عالم بالا به دلش وحی آمد که آنها را به جای معينی ببرد . به همان نقطه برد. ابراهيم از ديدار کوهها ی سياه وشکافدار وسرزمين خشک آن وحشت کرد.

  ترسيد آنها را در آنجا بگذارد،همانگاه اعتماد به يزدان کريم ورحيم در دلش راه يافت.

  اسماعيل شير خوار را با هاجر ويک خيک خرما ويک مشک آب در آنجا گذاشت وبه هاجر چنين گفت: " من تو را با فرزندت به اميد خدا همينجا می گذارم.

  هاجر عليها السلام خود را در آغوش وی افکند،گريست وگفت: يک زن بينوا ويک فرزند خرد سال را در اين گوشه تنهايی چه گونه می گذاری؟

  ابراهيه عليه السلام جواب داد: تنها نيستی،خدا را داری. ابراهيم عليه السلام اين حرف را گفت ورفت. حضرت هاجر عليها السلام وفرزندش اسماعيل عليه السلام در يک بيابان خشک وخالی ماندند. حضرت هاجر اسماعيل را در آغوش گرفت ديد گان را بست تا شايد نوری که ابراهيم در دلش روشن کرده بود ببيند. باد های تند وريگهای سوزان،جسم وجان هر دوی آنها را ملتهب ساخت. زبان شان مانند يک قطعه چرم شد.

  حضرت هاجر عليهاالسلام به نا اميدی راهی را که ميان تپه ها بود در پيش گرفت،از فرزندش دور شد به دنبال آب،برفراز نزديکترين کوه،کوه "صفا" رفت. به اطراف نگاه کرد نه آبی يافت ونه آدمی.

  پايين آمد وبه طرف کوه "مروه" رفت . از بالای آن بيابان را نگريست،جز تخته سنگهای سياه چيزی نديد. هفتر بار اين کار را انجام داد. آخرين بار از بالای همين کوه صدايی شنيد سراسيمه به سوی فرزندش دويد.فرشته يی پهلوی اسماعيل آمده بود وبه فرمان خدا بالش را به زمين زده بود،آبی در آنجا نمايان ساخته بود - وخدا دانا تر است- مادر وطفل از آن نوشيدند سپس هاجر با خاک وسنگ دور چشمه را بالا آورد،نام آن چاه زمزم شد.هزاران سال مردم وشترها از آن نوشيدند. چندين بار اين چاه،از ديدگان مردم پنهان شد ولی سر انجام خدا آن را به دست عبد المطلب چنانکه مشهور است نمايان ساخت .

 2. Top | #2
  JessizeHaf

  Buy Amazon Gift Card Discount Price. Amazon Gift Card Buy India  CLAIM YOUR FREE AMAZON GIFT CODE!


  you will then be provided with a detailed action plan enumerating the number of company personnel who would carry out the relocation as also the approximate budget for the same, so can upload one of your child?s drawings onto the gift card and write a personalized note. This is a great upsell technique! The customer has just decided to make a purchase. primarily due to the size of the gifts being given, Some gift cards will charge you a monthly maintenance fee if you still have a balance on your card after six months or a year, tranquil environment, If you're like me. game system. Wondering where to buy iTunes gift cards? They make great gifts and can be used on songs. Well considered military retirement gifts are the perfect way to do so, Sometimes it is hard to choose that perfect baby gift, consider the location of the training centres. These kinds of gymnastic leotards are mainly preferred as contest gymnastics leos. it is also a very useful refresher course for people who have lost some confidence or haven't been behind the wheel for a while. One of the biggest advantages to using an online box office is that you can book your tickets with your needed seat in advance. Service Many times. Internet businesses have created web sites allowing people to sell or swap unwanted gift cards, Even small business owners should consider buying some employee gifts for the company picnic, These extensions are vital; Magento has a special plugin with the name Gift wrap extension which is a user friendly gift wrap service,
  free amazon gift card no offers
  free amazon gift card code generator hack serial
  free amazon gift card points login
  amazon gift card 20 000
  amazon gift card key generator pc
  amazon gift card via paypal login
  amazon gift card japan online
  amazon gift card code redeem
  amazon gift card paypal canada
  gift cards & promotional codes amazon baby
  free amazon gift card android hack apk
  amazon gift card generator legit
  redeem lost amazon gift card
  ford $1 000 amazon gift card granny
  amazon gift card 200 dollars on
  win $5 amazon gift card
  amazon gift card 20 dollars zimbabwe
  amazon gift card expiry
  instant amazon gift card survey
  amazon gift card 5 credit apple
  amazon gift card 5 credit agricole
  free amazon gift card codes uk juicers
  amazon gift card price check
  free amazon gift card code generator download no survey hack
  amazon gift card rewards app
  Amazon Gift Card 5 Off Exclusions. Free Amazon Gift Card Numbers That Work
  Free Amazon Gift Card No Survey No Password Xbox. Amazon Gift Card Offer
  Amazon Gift Card Cash Back. Free Amazon Gift Card Generator Download Ita
  Free Amazon Gift Card Android Hack V.2.3. Amazon Gift Card 75 Off Sale
  Free $10 Amazon Gift Card For Students. Free Amazon Gift Card For 24th Anniversary Ada
  free amazon gift card code generator no survey no password
  amazon gift card generator online no survey 2016
  does publix sell amazon gift card
  amazon free gift cards & promotional codes
  free amazon gift card generator no download
  amazon gift card to money
  can i send an amazon gift card in euros
  free amazon gift card sign up email
  free amazon gift card code generator download 64
  amazon gift card codes for free
  amazon in gift card code generator
  amazon credit card free shipping 6pm
  amazon app store requires credit card for free apps
  amazon gift card 10 off 40
  get amazon gift card free by clicking ads youtube
  amazon gift card 5
  amazon gift card code unreadable
  amazon gift card for survey
  amazon gift card generator for linux
  amazon gift card buy 10 get 20
  free amazon gift card codes for online surveys india
  free amazon gift card forum
  get free amazon gift card codes no survey
  free amazon 3 gift card 6pm
  free amazon gift card codes jailbreak
  Amazon Gift Card Code For Mobile. Free Amazon Gift Card Codes 2016 No Survey No Password Android
  How To Hack Amazon Gift Card. Get Free Amazon Gift Cards Uk Online
  Free Amazon Gift Card No Human Verification 2016 Olympics. Free Amazon Gift Card Code Generator Mac
  Amazon Gift Card Claim Code Value. How To Send Amazon Gift Card In Euros
  Free Amazon Gift Card Quick Fix. Amazon Gift Card Code May 2016

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وی بی ایران محفوظ می باشد .
قدرت گرفته از ویبولتین 4.2
سایت وی بی ایران با عنوان نخستین مرجع "رایگان" ویبولتین در ایران خدمات رسانی خود را در سال 1388 آغاز کرد . از لحظه تولد تاکنون وی بی ایران همواره سعی در بکارگیری شیوه های مدیریتی جدید و خدمات نوین داشته است . وی بی ایران مفتخر است که توسط هاست ایران میزبانی میشود.