جست و جو:

نوع: ارسال ها; کاربر: admin

صفحه 1 از 16 1 2 3 4

جست و جو: جست و جو در زمان 0.01 ثانیه صورت گرفت.

 1. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۴۳ از تفسیر جلالین ( عربی )

  ( ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) آیا حال هزران تن از کسانی را که به خاطر ترس از مرگ ( یا طاعون ) از سر زمین خود بیرون رفته اند َ ندانسته ای ؟ ( قومی از بنی اسراییل بودند که چون وبا در سرزمین...
 2. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره از آیه ۱۴۱ تا ۲۴۲ از تفسیر جلالین ( عربی )

  و بر پرهزگاران واجب است که به زنان طلاق داده شده َ بهره و هدیه ای در خور دهند ( هدف الله تعالی از تکرار هدیه بر زنان مطلقه آن است تا عمومیت دهد بین زنانی که با شوهران خویش عمل زناشویی انجام داده اند...
 3. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۴۰ از تفسیر جلالین ( عربی )

  و کسانی از شما که فوت می کنند و همسرانی را از خود بر جای می گذارند ( بر آنان واجب می آید که ) برای همسران خویش وصیت کنند تا نفقه و پوشاک آنان را به مدت یک سال تمام بهره دهند َ بدون آن که ( از خانه ی...
 4. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره از آیه ۲۳۸ تا ۲۳۹ از تفسیر جلالین ( عربی )

  در انجام نماز های ( پنج گانه و ادای آن ها در وقت ) خود و به پویژه نماز وسط ( عصر یا صبح یا ظهر یا غیر آن ) مواظبت و پاسداری کنید و برای خدا به حالت تواضع و فروتنانه به پای ایستید ۲۳۸ پس اگر ( از دشمن...
 5. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۳۷ از تفسیر جلالین ( عربی )

  و اگر پیش از آن که با آنان نزدیکی کنید َ طلاقشان دادید َ در حالی که مهریه ای را برای آنان تعیین نموده اید َ پس نصف آن چه را تعیین کرده اید َ بدهید ( و نصف دیگر آن به خودتان باز می گردد ) مگر این که...
 6. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۳۶ از تفسیر جلالین ( عربی )

  گناهی بر شما نیست که زنانی را که با آنان نزدیکی نکرده اید َ با مهریه ای را برای ایشان تعیین ننموده اید َ طلاق دهید ( اما سعی کنید و بهتر آن است که ) بر آن چه در توان دارید َ آنان را به عنوان هدیه ای...
 7. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۳۵ از تفسیر جلالین ( عربی )

  بر شما گناهی نیست که به صورت کنایه و غیر مستقیم از زنانی ( که شوهرانشان فوت کرده اند و هنوز در عده به سر می برند )خواستگاری کنید یا آن که قصد ازدواج با ایشان را در دل پوشیده دارید. خداوند می داند که...
 8. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۳۴ از تفسیر جلالین ( عربی )

  و مردانی از شما که می میرند و از خود همسرانی به جای می گذارند ( همسران ) باید چهار ماه و ده شبانه روز عده نگه دارند ( این عده در مورد زنان باردار متفاوت است. عده ی زنان باردار وضع حمل است. ) پس زمانی...
 9. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۳۳ از تفسیر جلالین ( عربی )

  ( این آیه در مورد زنانی است که طلاق گرفته و وضع حمل می کنند.در این وضعیت بر مادر است که فرزند خود را دو سال تمام شیر دهد و پدر نیز نفقه ی مادر لازم می آید ) اگر یکی از والدین -چه پدر چه مادر -...
 10. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۳۲ از تفسیر جلالین ( عربی )

  و زمانی که زنان خویش را طلاق دادید و عده ی آنان به سر آمده بود. پس ( ای اولیای زنان مطلقه ) ایشان را از ازدواج با شوهران ( سابق ) خود در صورتی که میان هر دو به شکلی پسندیده ( و از روی شرع ) توافق و...
 11. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۳۱ از تفسیر جلالین ( عربی )

  و زمانی که زنانتان را طلاق دادید و عده ی آنان به سر آمد ( دو راه در پیش دارید ) یا آنان را به نیکویی ( و بدون قصد و نیت زیان رساندن ) نگاه دارید یا آنان را به خوبی رها سازید ( تا عده ی آنان تمام شود...
 12. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه۲۳۰ از تفسیر جلالین ( عربی )

  اگر شوهر ( بعد از دو بار طلاق و رجعت برای بار سوم دوباره ) زن خویش را طلاق داد َ دیگر بازگرداندن و رجعت زن برای او حلال نخواهد بود مگر این که زن با مرد دیگری غیر از شوهرش ازدواج کند ( و طبق حدیثی از...
 13. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۲۹ از تفسیر جلالین ( عربی )

  طلاق ( که مراجعت در آن جایز است ) دو بار است. پس یا او ( زن ) را ( به هنگام برگرداندن از طلاق ) به گونه ای شایسته ( و بدون قصد زیان رسادن به او ) نگه دارید یا او را به نیکی رها نمایید. ( ای شوهران )...
 14. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۲۸ از تفسیر جلالین ( عربی )

  زنان طلاق داده شده باید به مدت سه بار عادت ماهیانه یا سه پاکی یا سه حیض انتظار بکشند ( و از ازدواج مجدد خودداری ورزند تا از حامله بودن خود اطمینان حاصل نمایند و هم چنین جهت احترام به شوهر قبلی و...
 15. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۲۷ از تفسیر جلالین ( عربی )

  و اگر تصمیم به طلاق گرفتند ( یعنی بر سوگند ماندند و برنگشتند َ طلاق میان آنان واقع می شود ) خداوند ( به گفتار آنان( شنوا و ( به تصمیم آنان ) داناست ( بعد از تمام شدن مدت انتظار که چهار ماه است َ یا...
 16. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۲۶ از تفسیر جلالین ( عربی )

  برای کسانی که زنان خویش را ایلا می کنند َ یعنی سوگند می خورند که با آنان مباشرت و آمیزش نکنند َ چهار ماه فرصت دارند که برگردند. اگر ( در این فاصله یا بعد از چهار ماه ) برگشتند َ یعنی سوگند را شکستند...
 17. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۲۵ از تفسیر جلالین ( عربی )

  خداوند شما را به سبب سوگندهای زبانی ( که بی توجه وتنها از سر عادت بر زبان می رانید ) موْاخذه و بازخواست نمی کند ( برای مثال از سر عادت و بدون نیت قلبی می گویید والله و نظیر این. خداوند این اشتباه...
 18. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره اآیه ۲۲۴ از تفسیر جلالین ( عربی )

  و خدا را آماج سوگندهای خود قرار مدهید ( یعنی با ادای سوگند نام خدا را در میان میاورید که خود را از کار نیک باز دارید ) تا نیکو کاری نکنید و پرواندارید و میان مردم سازش ندهید ( چنین سوگندی مکروه است َ...
 19. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۲۳ از تفسیر جلالین ( عربی )

  زنان شما محل بذر افشانی شما هستند َپس به هر صورت که می خواهید ( چه از جلو چه از عقب َ چه ایستاده چه خوابیده ) به محل کشت ( محل ایجاد نسل ) خود در آیید و از پیش برای خودتان ( از عمل نیک َ مانند بسم...
 20. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۲۲ از تفسیر جلالین ( عربی )

  ( ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) از تو درباره ی حیض و قاعدگی زنان می پرسند: ( و این که در این زمان و در مورد مکان حیض چگونه با زنان خویش عمل کنند ) بگو: آن زیان است وناپاک. پس در زمان قاعدگی (...
 21. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۲۱ از تفسیر جلالین ( عربی )

  ( ای موْمنان ) با زنان مشرک ازدواج مکنید َ مگر این که ایمان آورند. زنان کنیز موْمن از زنان آزاده ی مشرک بهترند َ اگر چه ( زیبایی و مال زنان مشرک ) شما را به شگفتی وادارد. هم چنین زنان خود را به...
 22. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۲۰ از تفسیر جلالین ( عربی )

  در کار دنیا و آخرت ( اندیشه کنید و آن چه به صلاح شماستَ انجام دهید. ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) در مورد یتیمان ( و شیوه ی سرپرستی و برخورد با آنان ) از تو می پرسند. بگو: در کار ایشان به صلاح...
 23. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۱۹ از تفسیر جلالین ( عربی )

  از شراب و خمار ( و حکم آن دو ) از تو سوْال می کنند( به ایشان بگو: در انجام دادن آن ها گناه بزرگی استَ اگر چه منافعی نیز برای مردم در بر دارد ( به این معنی که از شراب خوردن لذت برده و شاد می شوند و...
 24. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۱۸ از تفسیر جلالین ( عربی )

  ( سریه ی عبد الله بن جحش که به اشتباه در ماه حرام مشرکی را کشته بودند َ با وجود این که خداوند در آیه ی پیشین َ اشتباه آنان را بخشید اما باز َ از این نگران بودند که در این جنگی که آنان به دستور پیامبر...
 25. تر جمه وتفسیر سوره ی بقره آیه ۲۱۷ از تفسیر جلالین ( عربی )

  از تو در مورد جنگ در ماه حرام می پرسند ( به ایشان ) بگو: جنگ در این ماه گناه بزرگی است. اما گناه مانع آمدن مردم از دین خدا و کفر آوردن به خدا َ و مانع شدن از رفتن به مسجد الحرام ( مکه ) و بیرون راندن...
نمایش نتایج: از 1 به 25 از 380
صفحه 1 از 16 1 2 3 4
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وی بی ایران محفوظ می باشد .
قدرت گرفته از ویبولتین 4.2
سایت وی بی ایران با عنوان نخستین مرجع "رایگان" ویبولتین در ایران خدمات رسانی خود را در سال 1388 آغاز کرد . از لحظه تولد تاکنون وی بی ایران همواره سعی در بکارگیری شیوه های مدیریتی جدید و خدمات نوین داشته است . وی بی ایران مفتخر است که توسط هاست ایران میزبانی میشود.