انجمن اسلامی اهل سنت ایران پرسش و پاسخ

در اینجا شما می توانید پاسخ به سوالات در مورد چگونگی کار کردن با انجمن را از طریق لینک های زیر و یا جستجو پیدا کنید.

How do I create a Section?

To create a new section, you need to have access to the Admin Control Panel. Once logged into the Admin Control Panel go to vBulletin CMS -> Section Manager in the left navigation.

How do I rename a Section?

You can rename a section in the user visible site portion of your vBulletin community if you have the proper permissions.
 1. Click on the HOME tab if you are not already in the vBulletin CMS section.
 2. Navigate to the section you want to edit the name of.
 3. Hover over the header. A pencil icon should appear.
  Edit Section
 4. Click on the pencil icon.
 5. In the section editor, clear the "Name:" text box in the "Section Information" section.
  Edit Section Name
 6. Enter the new name for the section in the clear text box.
 7. Update the SEO URL Alias and HTML Title Fields as necessary
 8. Click Save
  Section Toolbar

How do I change the Content Display Order for a Section?

 1. Click on the HOME tab if you are not already in the vBulletin CMS section.
 2. Navigate to the section you want to change the "Content Display Order" for.
 3. Hover over the header. A pencil icon should appear.
  Edit Section
 4. Click on the pencil icon.
 5. In the section editor, select the option you desire from the "Display Order" dropdown list found in the "Section Information" section of the form.
  Section Display Order
 6. Click .
  Section Toolbar

How do I change the number of articles per page?

 1. Click on the Home tab if you are not already in the vBulletin CMS section.
 2. Navigate to the section you want to change.
 3. Hover over the header. A pencil icon should appear.
  Edit Section
 4. Click on the pencil icon.
 5. In the section editor, enter the number of articles you wish to display in the "Per Page" textbox.
  Section - Articles per Page
 6. Click the button.
  Section Toolbar

What is the difference between a style, a layout and a content layout?

The style controls how a section looks from the font size to the background color. The layout controls where each element (ex: navigation bar, article list, links, and feeds) is placed. Lastly, the content layout controls how articles are organized within a section.

How do I change the layout of a Section?

 1. Click on the Home tab if you are not already in the vBulletin CMS portion of the site.
 2. Navigate to the section you want to change the layout for.
 3. Hover over the header. A pencil icon should appear.
  Edit Section
 4. Click on the pencil icon.
 5. In the section editor, select a new layout from the "Section Layout" dropdown list.
  Change Section Layout
 6. Click the button.

How do I change the style for a Section?

 1. Click on the Home tab if you are not already in the vBulletin CMS portion of the site.
 2. Navigate to the section you want to change the style for.
 3. Hover over the header. A pencil icon should appear.
  Edit Section
 4. Click on the pencil icon.
 5. In the section editor, select a new style from the "Style" dropdown list.
  Edit Section Style
 6. Click the button.
  Section Toolbar

How do I change the content layout of a section?

 1. Click on the Home tab if you are not already in the vBulletin CMS portion of the site.
 2. Navigate to the section you want to change.
 3. Hover over the header. A pencil icon should appear.
  Edit Section
 4. Click on the pencil icon.
 5. In the section editor, select the content layout you want from the "Content Layout" dropdown list.
  Section Content Layout
 6. Click the button.
  Section Toolbar

جست و جوی راهنما

این گزینه اگر شما می خواهم به جستجوی خود را در متن پرسش و پاسخ و نیز عنوان خود را نگاه کنید انتخاب کنید.

گزینه ای برای تعیین چگونه شما می خواهم پرس و جو جستجو به درمان می شود را انتخاب کنید در اینجا. «هر عبارت" باز خواهد گشت متعدد اما نتایج احتمالا حداقل مربوطه، در حالی که عبارت کامل خواهد تنها نتایجی که حاوی دقیقا همان چیزی که شما در جستجوی بازگشت.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وی بی ایران محفوظ می باشد .
قدرت گرفته از ویبولتین 4.2
سایت وی بی ایران با عنوان نخستین مرجع "رایگان" ویبولتین در ایران خدمات رسانی خود را در سال 1388 آغاز کرد . از لحظه تولد تاکنون وی بی ایران همواره سعی در بکارگیری شیوه های مدیریتی جدید و خدمات نوین داشته است . وی بی ایران مفتخر است که توسط هاست ایران میزبانی میشود.